Uroczystości przy Krzyżu Katyńskim w Łukowie

Uroczystości Katyńskie

17 września br. przedstawiciele władz, instytucji, uczniowie, harcerze oraz mieszkańcy Łukowa wzięli udział w uroczystościach na Cmentarzu Parafialnym Św. Rocha w Łukowie. Uczczono 84.  rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. Tego dnia wspominane są również ofiary Katynia, które upamiętnia Krzyż Katyński ustawiony na łukowskim cmentarzu. Do udziału w obchodach zaprosiło jak co roku Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego. Uroczystość poprowadził prezes Towarzystwa doktor Zbigniew Pasik. Referat wygłosił dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie Krzysztof Okliński.

Po Eucharystii wygłoszono okolicznościowe przemówienia, a następnie złożono kwiaty przed Krzyżem Katyńskim. W imieniu samorządu powiatowego wiązankę złożyli: Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł, Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego Władysław Karaś, Radny Powiatu Łukowskiego Bartłomiej Bryk.

Pieśń żołnierską „Modlitwa obozowa” na harmonijce ustnej zagrał wielokrotny laureat konkursów muzycznych Andrzej Wojtuś. O oprawę Mszy Świętej oraz uroczystości zadbała Orkiestra Dęta Towarzystwa Muzycznego im. Antoniego Próchniewicza.