Przebudowa dróg powiatowych Malcanów, Świdry – Rzymy Rzymki

Przebudowa dróg Powiatowych

Kierowców poruszających się drogami powiatowymi nr 1213L i 1320L przebiegającymi przez miejscowości Świdry, Malcanów oraz Jadwisin prosimy o ograniczenie prędkości oraz zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na trwające tam roboty budowlane związane z przebudową infrastruktury drogowej. Prace wykonywane są w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych: 1213L KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i nr 1320L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry – Rzymy Rzymki”, na którego realizację Powiat Łukowski pozyskał 60-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9 674 738,11 zł.

 Całkowita wartość realizowanego zadania opiewa na kwotę 16 124 563,53 zł. W jego ramach zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1213L o długości blisko 2 km oraz trzy odcinki drogi 1320L o łącznej długości 8,6 km – w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Umowny termin zakończenia robót został określony na dzień 7 kwietnia 2024 r.