Uroczystości przy Krzyżu Katyńskim w Łukowie

Katyń

 17 września br. przedstawiciele władz i różnych instytucji, uczniowie, harcerze oraz mieszkańcy Łukowa uczestniczyli w uroczystościach na Cmentarzu Parafialnym Św. Rocha w Łukowie. Uczczono tam kolejną rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę, pamięć ofiar Katynia.

Do udziału w uroczystościach zaprosiło jak co roku Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego.  Referat wygłosił Michał Mojski, komendant Hufca ZHP Łuków. Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili m.in. Senator Stanisław Gogacz oraz Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł.  Na zakończenie złożono kwiaty i zapalono znicze przy Krzyżu Katyńskim.