Uroczystości przy Krzyżu Katyńskim w Łukowie

Krzyż Katyński - uroczystości

Przedstawiciele władz i rożnych instytucji, uczniowie, harcerze oraz mieszkańcy Łukowa spotkali się 17 września przy Krzyżu Katyńskim. Uczczono kolejną rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę, pamięć ofiar Katynia oraz 23. rocznicę ustawienia Krzyża Katyńskiego na łukowskim cmentarzu.

Do udziału w uroczystościach zaprosiło jak co roku Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego.  Referat wygłosił Michał Mojski, komendant Hufca ZHP Łuków.  Na zakończenie złożono kwiaty i zapalono znicze przy Krzyżu Katyńskim.

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta pod batutą Tadeusza Bochmana.