Komunikat z XVIII Sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

W dniu 18 września 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Łukowskiego.
Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
  • zmieniającą uchwałę Nr XI/103/2016 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łukowski (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 765 i z 2018 r. poz. 1949).
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2020 r.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–