Uczeń Rolnika z awansem w konkursie „Bliżej Pszczół”

Adrian Ochmański uczeń klasy III Technikum nr 3 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu awansował do etapu centralnego V Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu “Bliżej pszczół” jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto konkurs ma zachęcić młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomić młodzieży znaczenie produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

Informacja: Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie