Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 806

Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie 6 firm złożyło dokumenty aplikacyjne do przetargu na „Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski”.

 

Chęć opracowanie dokumentacji dla odcinka od km 0+080 do km 1+600 wykazało Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek z Chełma.

 

Natomiast dla odcinka od km 11+000 do km 19+470 dokumenty złożyło 5 firm:

  1. S.C. Attila M. Królicki, W. Jóźwiak z Rzeszowa;
  2. Konsorcjum – Roden Road Design Polska Sp. z o.o. z Warszawy i Roden Mernoki Iroda Kft. z Budapesztu;
  3. S.T.I. Polska Sp. z o.o. z Warszawy;
  4. ROBIMART Sp. z o.o. z Pruszkowa;
  5. Biuro Usług Projektowych Drogprojekt z Lublina

Obecnie trwa sprawdzanie dostarczonych dokumentów przez Komisję Przetargową.

 

Zdjęcia: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie