Stypendia i nagrody w gminie Łuków

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Gminy Łuków oraz Nagród Wójta Gminy Łuków w ramach gminnego programu stypendialnego.

Kandydaci do stypendium wykazali się średnią ocen powyżej 4.5, co najmniej bardzo dobrym zachowaniem oraz są laureatami miejsc punktowanych I-VI krajowej lub wojewódzkiej imprezy artystycznej lub sportowej albo konkursu przedmiotowego.

W bieżącej edycji 6 kandydatów spełniło wymagania do Stypendium Gminy Łuków, 18 kandydatów zakwalifikowało się do Nagrody Wójta Gminy Łuków.

Stypendia oraz nagrody wręczyli wójt Mariusz Osiak, jego zastępca Wojciech Szczygieł oraz dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie Bogdan Wiącek.

Gratulujemy stypendystom oraz ich rodzicom, opiekunom i trenerom, bez których ten sukces nie byłby możliwy!

 

/Lista nagrodzonych/

 

Fot. UG Łuków