Spotkanie w Starostwie Powiatowym z żołnierzami z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina

Od 2 tygodni żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina realizują intensywne szkolenie na Lubelszczyźnie, ale pomimo licznych zadań taktycznych kładą również duży nacisk na współpracę cywilno – wojskową.

Z tego powodu w poniedziałek 25 marca br. w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się spotkanie przedstawicieli 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie z władzami Powiatu Łukowskiego reprezentowanymi przez starostę Dariusza Szustka, wicestarostę Janusza Kozioła, członka zarządu Władysława Mikę, sekretarza Jerzego Siwca, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Jana Strzyżewskiego, przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Pawłem Wysokińskim i Komendantem Powiatowym Policji nadkom. Leszkiem Misiakiem. Celem spotkania było nawiązanie ścisłej współpracy z przedstawicielami lokalnych władz i służb mundurowych, a także omówienie pobytu wojska na terenie Powiatu Łukowskiego.

Wcześniej w dniu 20 marca br. kadeci z Radoryża mieli okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy. Na dziedzińcu szkolnym można było obejrzeć kołowe transportery opancerzone Rosomak, wóz ewakuacji medycznej, wóz rozpoznania technicznego oraz nowoczesny moździerz samobieżny Rak. Zaprezentowano również wyposażenie i uzbrojenie plutonu piechoty zmotoryzowanej. (https://powiatlukowski.pl/wizyta-zolnierzy-12-brygady-zmechanizowanej-ze-szczecina/)

Takie spotkania kreują pozytywny wizerunek wojska w środowisku cywilnym, jak również zachęcają do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego.