Spotkanie z przedstawicielami NGO

W dniu 17 października 2022 r. o godz. 15 00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne „Rocznego programu współpracy na rok 2023 Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Podczas spotkania będzie można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Programu.

Więcej informacji na temat konsultacji dostępnych jest na stronie   https://powiatlukowski.pl/ogloszenie-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-3/