Finał IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

11 października 2022 r. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbył się Finał IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Ryki 2022 pod hasłem „Stres i lęk – wyzwania człowieka w obliczu współczesnych zagrożeń.”

Celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy młodzieży w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, radzenia sobie z kryzysem psychicznym lub zaburzeniem psychicznym oraz zwiększenie świadomości w temacie zaburzeń psychicznych, co sprzyja lepszemu zrozumieniu ich natury i zwalczaniu stereotypów.

W etapie regionalnym uczestniczyło 29 finalistów z powiatów: bialskiego, hrubieszowskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego i włodawskiego.

Rywalizacja zakończyła się dużym sukcesem uczniów reprezentujących powiat łukowski.

II miejsce zajął Adam Dołęgowski z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie

IV miejsce zajęła Oliwia Wiącek z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie

X miejsce zajęła Wiktoria Rola z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.

Gratulacje wszystkim uczestnikom Olimpiady złożył Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski oraz reprezentant naszego Powiatu, Pan Sekretarz Jerzy Siwiec. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Koordynatorem Powiatowym była Małgorzata Głuchowska – inspektor Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie. Koordynatorami szkolnymi byli Marta Grzywacz – psycholog z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie i  Agnieszki Zaniewicz – psycholog z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, które  przygotowały merytoryczne młodzież do olimpiady.