Remont drogi powiatowej nr 1326L, odcinek Kamionka – Guzówka

We wrześniu br. Powiat Łukowski podpisał umowę z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu publicznego, na realizację inwestycji drogowej pn. „Remont drogi powiatowej nr 1326L KM 9+530 do 10+530 odcinek Kamionka – Guzówka”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim. Całkowita wartość inwestycji to 789.179,46 zł., z czego wartość dofinansowania stanowi 60%, co przekłada się na kwotę 473.507,67 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wyremontowana nawierzchnia drogi na odcinku 1 km. Zakres robót będzie obejmował wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni i poboczy. Wykonanie tych robót przyczyni się do poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwa ruchu drogowego.