Remont drogi powiatowej nr 1313L na odcinku Suleje – Role – Wólka Świątkowa

We wrześniu br. Powiat Łukowski podpisał umowę z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu publicznego, na realizację inwestycji drogowej pn. „Remont drogi powiatowej nr 1313L km 0+010 do 6+006 Suleje – Role – Wólka Świątkowa”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim. Całkowita wartość inwestycji to 5.197.476,29 zł., z czego wartość dofinansowania stanowi 60%, co przekłada się na kwotę 3.118.485,77 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wyremontowana nawierzchnia drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości Suleje, do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Wólka Świątkowa, o łącznej długości prawie 6km. Zakres robót będzie obejmował wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni i poboczy, odtworzenie oznakowania poziomego, oraz remont chodnika w miejscowości Role. Wykonanie tych robót przyczyni się do poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwa ruchu drogowego.