Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

W dn. 22 grudnia 2019 r. harcerze z Hufca ZHP Łuków przekazali mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju. Dzięki uprzejmości proboszcza, ks. Andrzeja Kieliszka druhny i druhowie gościli w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Tam podczas mszy świętej wręczyli lampion z ogniem ks. Markowi Wasilewskiemu. Każdy mógł też wziąć sobie światło, aby zapalić je na wigilijnym stole.

Płomień z Betlejem dotarł we wszystkie zakątki hufca, m.in.: do Radzynia Podlaskiego, Stoczka Łukowskiego, Starych Kobiałek, Międzyrzeca Podlaskiego, Konstantynowa, Bork, Woli Osowińskiej, Woli Chomejowej, Łomaz.  Przedstawiciele II Szczepu Harcerskiego „Genus” przekazali go również polskim harcerzom z Brześcia i Baranowicz na Białorusi, którzy specjalnie przyjechali do Białej Podlaskiej.

Akcji towarzyszy hasło „Światło, które daje moc”, zachęcając do odwagi i wytrwałości w budowaniu świata wartości, opartego o wiarę, nadzieję i miłość.  Betlejemskie Światło Pokoju pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego. Polscy harcerze otrzymują je od skautów austriackich i słowackich, a potem roznoszą w całym kraju. Symbolizuje ono miłość, pokój, braterstwo. Związek Harcerstwa Polskiego przekazuje ów ogień od 29 lat, współpracując z organizacją Caritas.

Druhny i druhowie z Hufca ZHP Łuków życzą wszystkim radosnego Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.


Informacja: Komendant Hufca ZHP Łuków- Michał Mojski