Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Dziś Dzień Edukacji Narodowej! Dzień nauczyciela to święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Święto 14 października obchodzone jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy w miniony piątek 11 października w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie.

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęła Msza Święta, którą odprawiono w kościele NMP Matki Kościoła. Po Eucharystii wszyscy przeszli do Zespołu Szkół nr 1, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie nowych warsztatów szkolnych. W 2017 roku Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim – Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie”. Rozbiórka starych i budowa nowych warsztatów trwała zaledwie rok. W 2019 roku wyposażono nowe pracownie warsztatowe w najnowocześniejszy sprzęt. Powstały  budynek warsztatów szkolnych to 2 tys 700 m2 powierzchni użytkowej, w której skład wchodzi 13 nowoczesnych pracowni, wśród nich pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych z linią diagnostyczną, pracownia mechatroniki samochodowej oraz elektrotechniki i elektroniki samochodowej.  Dyrektor szkoły Tadeusz Federczyk, witając wszystkich zebranych, nie krył radości i zadowolenia z tej inwestycji, która dla szkoły stanowić będzie krok milowy w jej rozwoju. Wśród gości nie mogło oczywiście zabraknąć poprzednich wieloletnich dyrektorów szkoły Jana Grzywacza oraz Mirosława Antonowa, którzy przez wiele lat prowadzili łukowskie „Aleje”.

Dyrektor szkoły Tadeusz Federczyk podziękował  wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowych i  nowoczesnych warsztatów szkolnych.  Szczególne podziękowania i pamiątkowe upominki skierował do szefów przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą, do pracowników warsztatów, którzy wiele czasu i pracy poświęcili w tworzenie nowych pracowni oraz do organu prowadzącego tj. Zarządu Powiatu Łukowskiego oraz  pracowników Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Finansowo – Budżetowego Starostwa Powiatowego w Łukowie, którzy najwięcej czasu poświęcili w przygotowanie dokumentacji techniczno – budowlanej oraz rozliczenie projektu.

Podczas uroczystości odbyło się również ślubowanie uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1.  Starosta Łukowski Dariusz Szustek wręczył również nagrody dyrektorom, nauczycielom i pracownikom jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat. Nagrodę Starosty Łukowskiego otrzymało 10 dyrektorów  oraz 25 nauczycieli i pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Odbyło się również uroczyste ślubowanie nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Podczas uroczystości Starosta Dariusz Szustek oraz radny wojewódzki Ryszard Szczygieł uroczyście wręczyli Grzegorzowi Rzymowskiemu, Dyrektorowi I LO im. T. Kościuszki w Łukowie,  medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Medal ten, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to uhonorowanie jego działań jako założyciela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, który właśnie obchodził swój Jubileusz 20 –lecia istnienia zespołu.

dav dav