Zbigniew Zemło


Klub Radnych: Przymierze dla Ziemi Łukowskiej

Komisja: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych

Okręg wyborczy: Okręg nr 1: miasto Łuków

Kontakt: Biuro Rady Powiatu, tel. 25 798 22 03 wew. 120

tel. 693 395 999

e-mail: zzemlo@powiatlukowski.pl