Bryk Bartłomiej


Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Komisja: Komisja Edukacji Kultury i Sportu

Komisja Infrastruktury Technicznej

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Okręg wyborczy: Okręg nr 1: miasto Łuków

Kontakt: Biuro Rady Powiatu, tel. 25 798 22 03 wew. 120

tel. 511 045 076

e-mail: bbryk@powiatlukowski.pl