Aneta Paulina Mazur


Klub Radnych: Przymierze dla Ziemi Łukowskiej

Komisja: Komisja Rewizyjna – sekretarz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodnicząca

Okręg wyborczy: Okręg nr 3: gminy Adamów, Krzywda, Serokomla i Wojcieszków

Kontakt: Biuro Rady Powiatu, tel. 25 798 22 03 wew. 120

e-mail: amazur@powiatlukowski.pl