Jacek Krzyszczak

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Klub Radnych: Prawo i Sprawiedliwość

Komisje: Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Komisja Infrastruktury Technicznej – przewodniczący

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Okręg wyborczy: Okręg nr 2: gminy Łuków i Trzebieszów

Kontakt: Biuro Rady Powiatu, tel. 25 798 22 03 wew. 120

tel. 601 360 955

e-mail: jkrzyszczak@powiatlukowski.pl