Wojciech Czerniec


Klub Radnych: Przymierze dla Ziemi Łukowskiej

Komisja: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych

Komisja Infrastruktury Technicznej

Okręg wyborczy: Okręg nr 3: gminy Adamów, Krzywda, Serokomla i Wojcieszków

Kontakt: Biuro Rady Powiatu, tel. 25 798 22 03 wew. 120

tel. 502 665 938

e-mail: wczerniec@powiatlukowski.pl