Janusz Tadeusz Kozioł
Wicestarosta Łukowski


Klub Radnych: Przymierze dla Ziemi Łukowskiej

Komisja: Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Okręg wyborczy: Okręg nr 2: gminy Łuków i Trzebieszów

Kontakt: Biuro Rady Powiatu, tel. 25 798 22 03 wew. 120

e-mail: jkoziol@powiatlukowski.pl