Władysław Robert Mika


Klub Radnych: Przymierze dla Ziemi Łukowskiej

Komisje: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Infrastruktury Technicznej

Okręg wyborczy: Okręg nr 4: gminy Stanin, Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska oraz miasto Stoczek Łukowski

Kontakt: Biuro Rady Powiatu, tel. 25 798 22 03 wew. 120

tel. 603 397 001

e-mail: wmika@powiatlukowski.pl