Podpisanie umów na realizację zadań w zakresie wspierania działalności ruchu strażackiego

3 kwietnia br. w Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyło się uroczyste podpisane umów z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie wspierania działalności ruchu strażackiego na terenie Powiatu Łukowskiego.

Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych  ma na celu upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, organizowanie przedsięwzięć pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, organizowanie przedsięwzięć propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Umowy zostały podpisane przez Zarząd Powiatu Łukowskiego, w imieniu którego działają Starosta Łukowski – Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Moniki Wodyk – Netczuk oraz osoby reprezentujące Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Powiatu Łukowskiego.

 Dotację w łącznej wysokości 144 370,00 zł otrzymały:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach – 3 000,00 zł
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kownatkach – 5 500,00 zł
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Gręzówce – 26 000,00 zł
 4. Ochotnicza Straż Pożarna przy Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym – 4 583,00 zł
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowiczu – 3 750,00 zł
 6. Ochotnicza Straż Pożarna we Wnętrznem – 3 450,00 zł
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe – 3 750,00 zł
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleńcu – 3 340,00 zł
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu – 4 500,00 zł
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Kopinie – 4 482,00 zł
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Celinach Włościańskich – 3 850,00 zł
 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Staninie – 5 000,00 zł
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowie – 4 300,00 zł
 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Okrzei – 6 800,00 zł
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Krynce – 6 000,00 zł
 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Ksawerynowie – 5 680,00 zł
 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu – 4 600,00 zł
 18. Ochotnicza Straż Pożarna w Dworni – 5 760,00 zł
 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Fiukówce – 7 000,00 zł
 20. Ochotnicza Straż Pożarna w Świderkach – 3 500,00 zł
 21. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Gułowskiej – 5 600,00 zł
 22. Ochotnicza Straż Pożarna w Świdrze – 4 117,00 zł
 23. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywdzie – 12 000,00 zł
 24. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach – 3 408,00 zł
 25. Ochotnicza Straż Pożarna w Szczygłach Górnych – 4 400,00 zł