Nowe boiska w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie

Nowe boiska

W ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Powiecie Łukowskim” została podpisana umowa na roboty budowlane na budowę boisk w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie. Wykonawcą tego przedsięwzięcia jest firma Roboty Budowlano-Ziemne Soczewka Łukasz, Zabiele 41, 21-450 Stoczek Łukowski, który zrealizuje zadanie za kwotę 2 084 850,00 zł brutto.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę boisk szkolnych w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie, wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury sportowej, w szczególności:

  • boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni poliuretanowej;
  • boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej;
  • boisko do gry w piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej;
  • bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej;
  • skocznia w dal,
  • rzutnia do pchnięcia kulą;
  • piłkochwyty o wysokości 6,0 m;
  • krzesełka stadionowe jednorzędowe 3 x 20 szt.,
  • system drenażu liniowego boisk.

Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8. Powiat Łukowski w ramach złożonego wniosku Edycja8/2023/7533/PolskiLad uzyskał dofinansowanie w wysokości 90% kosztów zadania.