Nowy samochód dla Zespołu Placówek w Łukowie

W dniu 17 listopada 2020 r. do Zespołu Placówek w Łukowie został dostarczony  fabrycznie nowy 9-miejscowy samochód marki RENAUT TRAFIC Grand Pack Clim Dci 120 HD, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, wyprodukowany w 2020 r.

Samochód osobowy został zakupiony w ramach zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych działaniem przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych” realizowanego z Programu wyrównywania różnic między regionami III, w obszarze D.

Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 60% wartości zadania – 72 540,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 48 360,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych Powiatu Łukowskiego. Wykonawcą zadania była firma NAZARUK SERVICE Sp z o.o., ul. Abramowicka 45, 20-442 Lublin.