Komunikat z XX sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

W dniu 18 listopada 2020 r. o godz. 12:30 odbyła się XX sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów związanych z dyspozycją usunięcia pojazdu z drogi w przypadku odstąpienia od usunięcia.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Łukowski umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej z PKS w Łukowie S.A. w 2021 r.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2020 r.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

 

 Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–