Nowy budynek dydaktyczny w Zespole Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie oddany do użytku

ZS2

W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie odbyło się oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego oraz jego wyposażenia.

W uroczystości udział wzięli: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego Karol Ciołek, Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec, zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego Marzanna Gałach, radny powiatu łukowskiego Władysław Mika, nauczyciele oraz uczniowie szkoły.

Nowy budynek szkolny wybudowany został w ramach zadania pn.: „Budowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie”. W wyniku działań inwestycyjnych powstał kompleksowy obiekt dydaktyczny przeznaczony do kształcenia zawodowego młodzieży, odpowiadający wymogom techniczno-budowlanym, dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się dwie pracownie gastronomiczne, pracownia hotelarska, obsługi konsumenta i pracownia OZE oraz pomieszczenia sanitarne.