Ogłoszenie konsultacji

Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.

Uchwała /PDF/

Projekt zmian /PDF/

Ogłoszenie /PDF/