Młodzi – zdolni z Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie

Stypendia uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie osiągają kolejne sukcesy. Wśród tegorocznych laureatów stypendium Prezesa Rady Ministrów znalazło się dwóch uczniów technikum: Katarzyna Kozera – uczennica klasy IV i Mikołaj Matacz – uczeń klasy III, którzy osiągnęli najwyższe wyniki nauki w szkole. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 20 lutego 2023 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to nie jedyne sukcesy Katarzyny i Mikołaja. Ich  zdolności w kierunku przedmiotów zawodowych wpłynęły na zakwalifikowanie się do stypendium w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” przyznawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu uczniowie mogą rozwijać swoje zawodowe zainteresowania – Kasia w dziedzinie hotelarskiej, a Mikołaj w zakresie odnawialnych źródeł energii,  zgodnie z wybranymi przez siebie kierunkami kształcenia.

Stypendia z tego samego projektu otrzymały również uczennice IV klasy technikum hotelarskiego: Małgorzata Kamecka i Wiktoria Zawadzka oraz uczennice Branżowej Szkoły I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi nr 2: Agata Kępa, Maria Gołębiowska oraz Gabriela Rek.  Otrzymane stypendium pomoże uczennicom w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w wykonywaniu zawodu, w którym obecnie się kształcą.

To, jak ważne jest kształcenie zawodowe, możemy się przekonać obserwując działania Zespołu Szkół nr 2 na szkolnej stronie internetowej, Facebooku i Instagramie. Młodzi ludzie pod czujną opieką nauczycieli uczestniczą w wielu akcjach związanych z zawodami, niejednokrotnie zapraszając do współpracy inne szkoły i instytucje z terenu powiatu. Zaangażowanie młodych ludzi prowadzi do wielu sukcesów, a o jednym z nich całkiem niedawno mogliśmy usłyszeć w lokalnych i ogólnopolskich mediach – absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik usług kelnerskich – Kacper Smartz, został Mistrzem Polski Barmanów w stylu Flair oraz Mistrzem Świata w konkursie Interntaional Bartenders Association CUBA 2022.

Informacja: Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie