Finał powiatowy w koszykówce dziewcząt

Finał powiatowy w koszykówce dziewcząt

PSZS w Łukowie 4 marca 2023r. był organizatorem Finału Powiatu Łukowskiego w koszykówce dziewcząt szkół podstawowych w kategorii IMS. Zawody były rozgrywane na hali sportowej I LO w Łukowie. Na szczeblu powiatowym rywalizowały trzy drużyny: SP Stanin, SP Zalesie, SP Świdry. Meczy były rozgrywane systemem ,,każdy z każdym”.

Kolejność meczy:

 SP  Świdry      –        SP Zalesie ( 10 : 0 ) 21 : 2

 SP Świdry      –        SP Stanin ( 12 : 8 ) 20 : 14

SP Zalesie –        SP Stanin ( 4  : 10 ) 8 : 18

Kolejność końcowa:

 1) SP Świdry – op. Dorota Mościcka

 2) SP Stanin– op. Bożena Skwarek

 3) SP Zalesie  – op. Katarzyna Kryczka

 

Drużyna, które zajęły miejsca I-III , otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary, pozostałe drużyny otrzymały dyplomy.  Drużyna Szkoły Podstawowej w Świdrach uzyskała awans na zawody rejonowe.

Realizowany projekt – ,,Zadanie w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu we wszystkich typach szkół z terenu powiatu łukowskiego poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym” jest dofinansowany z budżetu Powiatu Łukowskiego.

Informacja:  PSZS w Łukowie Marcin Grzeczyński