Młodzi artyści stypendystami Marszałka Województwa Lubelskiego 2024

Młodzi artyści

Pod koniec 2023r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił nabór na indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2024 rok. Stypendia przyznawane są osobom fizycznym, przyczyniającym się do rozwoju kultury województwa lubelskiego, których miejscem zamieszkania jest województwo lubelskie, w celu wsparcia rozwoju ich umiejętności artystycznych oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Oceny merytorycznej dostarczonych wniosków stypendialnych dokonała Komisja powołana przez Zarząd Województwa Lubelskiego, który zatwierdził wyniki jej prac. Pozytywnie oceniono i zakwalifikowano 299 wniosków. Na tej liście znalazło się 15 młodych artystów kształcących swoje umiejętności w Łukowskim Ośrodku Kultury.

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego w zakresie kultury na 2024 rok otrzymali następujący artyści Łukowskiego Ośrodka Kultury:

 • Aleksandra Domańska (muzyka)
 • Anna Rokicka (teatr)
 • Emilia Szcześniak (muzyka)
 • Julia Osiak (teatr)
 • Julia Wardak (muzyka)
 • Marta Wardak (muzyka)
 • Natalia Polkowska (teatr)
 • Oliwia Dzido (muzyka)
 • Oliwia Gręzak (muzyka)
 • Zuzanna Bochman (muzyka)
 • Dawid Grudzień (teatr)
 • Kacper Siwiak (teatr)
 • Maciej Radomyski (teatr)
 • Maksymilian Zdanowski (muzyka)
 • Mikołaj Gajowy (muzyka)

W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wpłynęła rekordowa liczba 394 wniosków stypendialnych. Wśród 299 osób, które otrzymały stypendia, aż 249 w momencie składania wniosku nie miało ukończonych 18 lat. Zostali oni wyróżnieni w kategorii „najmłodszy twórca kultury”. Pozostałe 50 osób zostało nagrodzonych w kategorii „młody twórca kultury”. Województwo Lubelskie na stypendia przeznaczyło w tym roku rekordową kwotę 600.000 zł. Jest to dwukrotne zwiększenie środków w stosunku do lat ubiegłych. 120 wyróżnionych osób otrzymało stypendia w wysokości 2.500 zł, natomiast 179 osób po 1.675 zł. Uroczystość wręczenia stypendiów z zakresu kultury odbyła się 29 kwietnia w Operze Lubelskiej w Lublinie. Jak podkreślił Zarząd Województwa Lubelskiego stypendia dla młodych twórców są ważnym elementem inspiracji oraz zachęty do działania. Wiele jest osób niepełnoletnich, młodych artystów i to jest budujące, ale także są wyróżnienia dla działaczy kultury, którzy upowszechniają tę kulturę. Z każdym rokiem zwiększa się liczba osób, które promują Lubelskie w różnego rodzaju konkursach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, zdobywając czołowe miejsca. Przyznane stypendium będzie więc swoistą trampoliną w dalszym rozwoju ich talentów i pasji. Dotychczasowe dokonania w poszczególnych dziedzinach kultury oraz przedstawione programy prac i zamierzeń pozwalają przypuszczać, że stypendia umożliwią tym utalentowanym młodym artystom dalszy rozwój. Komisja mając na uwadze duże zainteresowanie stypendiami dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, uważa, że przyznanie stypendium osobom z terenu województwa lubelskiego przyniesie pozytywne skutki dla rozwoju kultury w województwie lubelskim. Zauważyć należy, iż coraz więcej stypendystów naszego regionu uczestniczy w konkursach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim zdobywając czołowe miejsca. Przyznając stypendia Zarząd Województwa Lubelskiego zawsze zaznacza, iż ceni talent i pracę, a jednocześnie chce w godny sposób zauważyć nagrodzonych jako wspaniałych ambasadorów naszego regionu. Realizacja tych celów, spójnych ze sobą stwarza przyjazny klimat wokół Województwa Lubelskiego i warunkuje pomyślną przyszłość Lubelszczyzny.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Piotr Michalski.