Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie podjął decyzję o ustaleniu 4 września 2020 r. dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Powodem takiej organizacji pracy była informacja o pojawiających się w środowisku szkolnym kwarantannach rodzinnych w związku z pandemią COVID 19. Wobec powyższego i ze względu na dużą ilość uczniów oraz pracowników należało podjąć działania mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa.

Podkreślamy, że do chwili obecnej w szkole nie potwierdzono żadnego przypadku COVID 19.