Kolejne milionowe środki finansowe w szkołach Powiatu Łukowskiego

Kolejne milionowe środki finansowe w szkołach Powiatu Łukowskiego

W dniu dzisiejszym tj. 22 września w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Zarząd Powiatu Łukowskiego podpisał umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe.

Łączna wartość projektu wynosi 10 191 539,97 zł., z czego 8 662 808,97 zł. to dofinansowanie ze środków UE, 509 577,00 zł. – dofinansowanie z budżetu państwa i 1 019 154,00 zł.
– niefinansowy wkład własny Powiatu Łukowskiego.

Cel główny projektu, to wzrost potencjału zawodowego uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie, Zespole Szkół nr 2 w Łukowie, Zespole Szkół nr 3 w Łukowie i Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim.

Działania projektowe, które realizowane będą w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r., obejmują:

 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
 • Wsparcie dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień;
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy
  i umiejętności zawodowych;
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 • Staże uczniowskie dla uczniów;
 • Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkołach objętych projektem.

Efektem działań Zarządu Powiatu Łukowskiego w zakresie oświaty oraz kształcenia zawodowego są wyniki tegorocznych matur. Maturzyści z Powiatu Łukowskiego w bieżącym roku okazali się najlepsi w województwie lubelskim. Uzyskali 82% zdawalności i tym samym zajęli pierwsze miejsce w naszym województwie.

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach w 2020 roku (woj. LUBELSKIE)

 • bialski 56%
 • biłgorajski 68%
 • chełmski 26%
 • hrubieszowski 79%
 • janowski 55%
 • krasnostawski 61%
 • kraśnicki 63%
 • lubartowski 73%
 • lubelski 39%
 • łęczyński 50%
 • łukowski 82%
 • opolski 52%
 • parczewski 59%
 • puławski 76%
 • radzyński 76%
 • rycki 64%
 • świdnicki 71%
 • tomaszowski 63%
 • włodawski 62%
 • zamojski 64%
 • Biała Podlaska 76%
 • Chełm 69%
 • Lublin 79%
 • Zamość 72%

Źródło: http://www.oke.krakow.pl/