Kobieta Roku Gminy Łuków

Kobieta Roku

Beata Bajdziak – członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Kownatkach została tegoroczną laureatką konkursu Kobieta Roku Gminy Łuków.

Jury składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i Henryka Wysockiego – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, jednocześnie organizatora konkursu, doceniło panią Beatę za inspirowanie i podejmowanie działań kulturotwórczych, organizację imprez i zajęć kulturalno-społecznych w swojej miejscowości, udział w promocji i nobilitacji kultury wiejskiej Gminy Łuków na forum powiatu i Lubelszczyzny oraz współinicjatywę powołania do życia Etnozagrody w Kownatkach. Poza tytułem, laureatka otrzymała honorową statuetkę w postaci rzeźby popiersia kobiety.

O tytuł Kobiety Roku Gminy Łuków ubiegało się 12 pań z 10 sołectw: Dminin, Gołąbki, Gołaszyn, Zarzecz Łukowski, Sięciaszka Pierwsza, Zalesie, Żdżary, Jeziory, Strzyżew i Kownatki. Jury przyznało poza nagrodą główną, nagrody w postaci „Złotych Tulipanów Wójta Gminy Łuków”. Otrzymały je: Beata Romańczyk z Jezior, Aneta Goławska z Dminina, Joanna Zarzycka z Zarzecza Łukowskiego, Paulina Wilczyńska ze Strzyżewa i Stanisława Matejuk z Zalesia.  Honorowe zaś dyplomy nominacji w konkursie odebrały następujące panie: Marzena Domańska z Zalesia, Elżbieta Kudlak z Gołąbek, Małgorzata Golba z Gołaszyna, Elżbieta Dynek ze Żdżar, Wioletta Kopeć z Sięciaszki Pierwszej i Grażyna Szczygielska z Dminina.

Nagrody wręczali dyrektor GOK-u, przewodniczący Rady Gminy Łuków Tadeusz Federczyk i zastępca wójta Wojciech Szczygieł.

Tegoroczna uroczystość, podczas której ogłoszono wyniki konkursu, odbyła się w niedzielę 7 marca w świetlicy wiejskiej w Łazach. Uświetnił ją recital gitarowy Wiktora Wilczaka – absolwenta Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, laureata konkursów krajowych i zagranicznych. Towarzyszyła mu wokalistka Kamila Wróbel.

Podczas uroczystości nagrodę odebrał zespół „Niezapominajki” z Dminina. To jedna z trzech głównych nagród Wojewódzkiego Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów 2020, który odbył się w Lublinie. Tym razem jury konkursu oceniało występy na podstawie nadesłanych nagrań wideo. Nagrodę w imieniu zespołu odebrała jego kierowniczka Bogumiła Rozwadowska.

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii, uroczystość odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym i przy ograniczonej liczbie osób. Dla tych, którzy nie mogli być na gali, jej transmisję mogli obejrzeć w internecie.

 

Informacja: Gmina Łuków
Fot. GOK