Jubileusz „Zalesianek”

Jubileusz Zalesianek

Skromnie, ale uroczyście zespół „Zalesianki” obchodził Jubileusz 10-lecia działalności. Zaplanowana uroczystość, która miała się odbyć na placu przy świetlicy w Zalesiu w ramach „Lata z Folklorem” z udziałem 10 zaproszonych zespołów, niestety nie doszła do skutku ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju. Nie przeszkodziło to jednak w uczczeniu 10-letniej działalności zespołu poprzez zorganizowanie uroczystej kolacji z udziałem zaproszonych gości w osobach Wójta Gminy Mariusza Osiaka, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Henryka Wysockiego, radnej Rady Gminy Stanisławy Matejuk i sołtysa Zalesia Kazimierza Karwowskiego, którzy złożyli zespołowi życzenia jubileuszowe.

Zespół „Zalesianki” powstał w 2010 roku z inicjatywy pani Janiny Krasuskiej, która jest jego kierownikiem. Od dziesięciu lat zespołowi akompaniuje na akordeonie pan Przemysław Nurzyński, który również wspiera zespół wokalnie. „Zalesianki” uczestniczą w licznych wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Łuków, powiatu łukowskiego i Lubelszczyzny. Na ostatnim XV „Festiwalu Chleba-Rewii Folkloru i Darów Ziemi” w 2019 roku w Mińsku Mazowieckim, „Zalesianki” zdobyły I miejsce „na stół chlebowy” oraz wyróżnienie za swój koncert galowy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych i następnych świetnych jubileuszy.

Informacja: Gmina Łuków