Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Guzówce

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich z Guzówki

Jubileusz działalności obchodziło w niedzielę Koło Gospodyń Wiejskich z Guzówki. Działające od 3 lat Koło Gospodyń, kultywuje ludową tradycję, aktywnie działając na rzecz lokalnej społeczności.

Uroczystość odbyła się 12 marca br. i połączona została z Międzynarodowym Dniem Kobiet. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia występu „Zaczarowana operetka” w wykonaniu Bogusławy Matys i Huberta Świecy przy akompaniamencie Jana Ożóg. W uroczystościach uczestniczył Wicestarosta Łukowski – Janusz Kozioł, który złożył podziękowania za wkład w kultywowanie narodowych tradycji oraz lokalnych zwyczajów i obyczajów oraz wyrazy uznania za dotychczasową współpracę i  zaangażowanie, bez którego nie udałoby się zrealizować wielu inicjatyw.