Międzynarodowy projekt „Logika ekologii” w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie

Międzynarodowy projekt „Logika ekologii” w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie

Kryzys klimatyczny, najbardziej palący problem współczesnego człowieka. W ramach projektu Logika ekologii, prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży wraz z norweskim Partnerem Newschool z Oslo, grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie stawią czoła problemom klimatycznym. W przeciągu najbliższych miesięcy odbędzie się 10 lekcji poruszających problemy związane z ekologią, odbędą się spotkania z przedstawicielami samorządu, a także zostanie opracowany prototypowy projekt adaptacyjny lub mitygacyjny do zmiany klimatu w naszym regionie.

Projekt Logika ekologii w który zaangażowała się społeczność szkolna z Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie ma na celu rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia młodzieży o rozwiązaniach z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W ramach planowanych zajęć zostaną poruszone zagadnienia globalne oraz lokalne związane ze zmianą klimatu, to jak nasze codzienne decyzje jako konsumentów dóbr społecznych, ma wpływ na klimat tu i w najodleglejszych zakątkach całego świata.

Planowane spotkania z samorządowcami będą miały na celu zapoznanie się z lokalną polityką środowiskową, strategią adaptacji i mitygacji do zmian klimatu, a przede wszystkim zapoznają naszych uczniów z zidentyfikowanymi problemami środowiskowymi regionu.

Powyższe działania mają służyć przygotowaniu gruntu pod samodzielne działanie jakim będzie prototypowy innowacyjny projekt mający za zadanie odpowiedzieć na lokalne problemy środowiskowe, a wiedza zdobyta podczas zajęć ułatwi przygotowanie projektu realnego do wdrożenia w lokalnych warunkach.

Przygotowany projekt poprzez zaplanowane wydarzenia publiczne zostanie włączony do lokalnej debaty z udziałem mieszkańców, samorządów i organizacji społecznych.

Całe przedsięwzięcie ma za zadanie zaktywizować młodzież do podejmowania inicjatyw obywatelskich w zakresie ochrony środowiska naturalnego, które jest naszym najcenniejszym dobrem. Jako ludzkość osiągnęliśmy ewolucyjny i technologiczny sukces, ale zapomnieliśmy że nadal postajemy elementem całości, jaką jest kruchy ekosystem o który musimy zadbać już dziś: dla nas i przyszłych pokoleń.

Projekt Logika Ekologii finansowany jest z Funduszy Norweskich EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.