Jubileusz 100-lecia OSP w Adamowie

Jubileusz 100-lecia OSP w Adamowie

W sobotę 1 września 2018 r. w Adamowie straż pożarna obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, liczne grono zaproszonych gości i mieszkańcy.

Uroczystości rozpoczęły  się  mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie. Po niej uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przy urzędzie gminy. Tam rozpoczęła się oficjalna część spotkania podczas której jednostka odznaczona została Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Zasłużonym druhom wręczono medale i odznaczenia, poświęcony został nowy samochód oraz rzeźba św. Floriana. Symbolicznego przekazania kluczyka do nowego samochodu dokonali: Wójt Sławomir Skwarek i Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Bujak. Przed zgromadzonymi na uroczystości wystąpili m.in.: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Senator RP Stanisław Gogacz i Poseł Krzysztof Głuchowski, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Starosta Łukowski Janusz Kozioł. Występujący podkreślali znaczenie działalności jednostki oraz składali życzenia w imieniu władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Wystawa poświęcona 100-leciu istnienia straży pożarnej w Adamowie czynna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej. Odwiedzili ją m.in.: obecni na uroczystości parlamentarzyści i Marszałek Województwa Lubelskiego dokonując okolicznościowego wpisu w Kronice OSP.

Część artystyczną rozpoczął koncert orkiestry strażackiej z Lubartowa. W dalszej części uroczystości na uczestników czekał zespół obrzędowy „Zawsze razem” z widowiskiem „Przybyli ułani pod okienko”, koncert zespołu „Faster” oraz zabawa taneczna.