Inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

W dniu 26.01.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej nowej kadencji na lata 2022-2026 dla którego Powiat Łukowski jest podmiotem tworzącym  zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385).

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Muzeum powołanej Uchwałą nr XLVII/341/2022 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Starosta Łukowski Dariusz Szustek wręczył powołania, przyjęto regulamin pracy Rady Muzeum oraz dyskutowano na temat bieżącej działalności placówki. Rada Muzeum ocenia  działalność muzeum na podstawie przedłożonego przez dyrektora  sprawozdania rocznego oraz opiniuje przedłożony przez Dyrektora roczny plan. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata. Przewodniczącym Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej został pan Jerzy Kędra.

Radę Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej powołano w składzie:

 • Włodzimierz Wolski – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego,
 • Danuta Bosek – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego,
 • Jerzy Siwiec – przedstawiciel Powiatu Łukowskiego,
 • Stanisław Woś – przedstawiciel Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza – Zarząd Główny w Lublinie,
 • Wojciech Czerniec – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej,
 • Jerzy Kędra – przedstawiciel Stowarzyszenia „Przymierze dla Ziemi Łukowskiej”,
 • Danuta Chadaj – przedstawiciel Stowarzyszenia „Przymierze dla Ziemi Łukowskiej”,
 • Andrzej Soćko – przedstawiciel Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
 • Ryszard Szczygieł – przedstawiciel Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
 • Teresa Kożuch – przedstawiciel Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
 • Barbara Kot – przedstawiciel Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.