Inauguracja Nowego Roku Szkolnego

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Pracownicy oświaty,
Rodzice i Uczniowie
szkół i placówek oświatowych
Powiatu Łukowskiego

Inaugurując nowy rok szkolny życzymy, aby nadchodzący czas był okresem pomyślnej współpracy oraz licznych sukcesów. Rok szkolny 2019/2020 będzie kolejnym etapem wdrażania zmian systemowych w polskiej oświacie oraz szansą na dobre wykształcenie i dorastanie w przyjaznym gronie rówieśników i dorosłych. Życzymy kadrze pedagogicznej oraz uczniom aby osiąganie celów dawało wiele radości a także przynosiło jak najlepsze wyniki.

    Starosta Łukowski            Przewodniczący Rady Powiatu     Wicestarosta Łukowski                      Dariusz Szustek                         Karol Ciołek                                        Janusz Kozioł