Dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Powiatu Łukowskiego

W dniu 30 sierpnia 2019r. przedstawiciele władz Powiatu Łukowskiego podpisali umowę z Wojewodą Lubelskim dr. Przemysławem Czarnkiem w sprawie udzielenia w 2019 roku dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości nie wyższej niż 79.383,90 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Powiatu Łukowskiego na liniach komunikacyjnych niefunkcjonujących co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy zgodnie z oświadczenie zawartym we wniosku. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Wolski, Skarbnik Powiatu Monika Wodyk-Netczuk oraz Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec. Warunkiem uzyskania dopłaty jest zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem. Dzięki współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie zostanie uruchomionych 10 nowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.