„GDY PAMIĘĆ LUDZKA GAŚNIE, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE…”

Młodzież Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego od dwudziestu lat sprawuje opiekę nad Cmentarzem Wojskowym przy ulicy Strzelniczej.

Jest to jeden z największych cmentarzy wojennych na terenie województwa lubelskiego, który został utworzony przez Niemców w latach I wojny światowej. Znajdują się tutaj groby 219 żołnierzy różnych państw, narodowości i religii. Tych, którzy polegli w czasie I wojny światowej, wojny polsko- bolszewickiej, jak i zmarli w okresie międzywojennym.
Uczniowie szkoły pamiętają o pochowanych tam żołnierzach i systematycznie porządkują teren nekropolii. Zbliżające się święta listopadowe nakłaniają do refleksji i zadumy – dlatego młodzież odwiedza groby, aby uczcić pamięć zmarłych. Czas ten sprzyja również pogłębianiu wiedzy o historii Polski i regionu, uczy szacunku do miejsc pamięci i ludzi, którzy walczyli i polegli na Ziemi Łukowskiej.

Informacja i zdjęcia: ZS nr 2 w Łukowie