Wizyta Zarządu Powiatu na budowie budynku dydaktycznego w ZS Nr 2 w Łukowie

W dniu 24.10.2019 r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Łukowskiego odbyli wizytę na budowie budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie przy ul. Warszawskiej. Prowadzone prace budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie” przebiegają zgodnie z harmonogramem.  Wykonawcą robót jest Firma GAJOWNIK s.c. Gajownik Jerzy, Gajownik Adrian, z siedzibą w 21-470 Krzywda, ul. Prosta 3.

W wyniku działań inwestycyjnych powstanie kompleksowy obiekt dydaktyczny przeznaczony do kształcenia zawodowego młodzieży, odpowiadający wymogom techniczno-budowlanym, dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

W obiekcie będą zlokalizowane pracownie: zajęć praktycznych, zaplecze sanitarno-higieniczne dla uczniów korzystających z pracowni, szatnię ogólną, pomieszczenie porządkowe, ciągi komunikacyjne oraz dwie pracownie gastronomiczne,  pracownia odnawialnych źródeł energii (OZE), pracownia obsługi konsumenta i pracownia hotelarska.

Powierzchnia użytkowa nowego budynku – 550 m2, kubatura 3 317 m3. Planowany całkowity koszt inwestycji trwającej dwa lata 2019-2020 -to kwota 1 820 000,00 zł.