Face the Music w IV LO w Łukowie

Dnia 27 maja 2019 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się szósta edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej „Face the Music” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjalnych. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Starosta Łukowski, p. Dariusz Szustek, Patronat Medialny – telewizja MagnesTV.

Chęć udziału w zmaganiach muzycznych zgłosiły szkoły: Gimnazjum w Wojcieszkowie, Zespół Szkolno–Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie, Zespół Szkół w Serokomli oraz Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Brzóski w Zalesiu.

Do eliminacji przystąpiło 11 uczestników, w tym: 5 solistów i jeden zespół wokalny. Po prezentacji wszystkich utworów, jury w składzie:

   –  nauczyciel Szkoły Muzycznej, pani Eliza Kamola-Gajek,

  –   instruktor muzyki Łukowskiego Ośrodka Kultury, pan Anton Fartushnyi,

  –   nauczyciel języka angielskiego w IV LO, pani Katarzyna Milewska,

przystąpiło do obrad, w wyniku których ustaliło następujący werdykt:

I miejsce – Maja Celińska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie

II miejsce – Małgorzata Piszcz, Gimnazjum w Wojcieszkowie

III miejsce – Natalia Sandra Pietrzak, Zespół Szkół w Serokomli.

Nagrody rzeczowe ufundowali: Starostwo Powiatowe w Łukowie, Wydawnictwo Pearson oraz Wydawnictwo Oxford University Press.

Konkurs odbył się dzięki zaangażowaniu nauczycieli języka angielskiego naszej szkoły, p. Marzeny Miazek – Banach, p. Katarzyny Milewskiej i p. Anny Sałasińskiej.

Informacja: w IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie