Inwestycje z budżetu państwa oraz z państwowych funduszy celowych

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1312L: KM 2+000 – 5+256 odcinek Popławy – Celiny, KM 15+012 – 18+041 odcinek droga krajowa nr 63 – Gręzówka i KM 22+825 – 23+145 odcinek Ławki – Łuków

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych sieci dróg powiatowych, oraz zapewnienie dostępności transportowej jednostek administracyjnych. W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane dwa odcinki [więcej …]