Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i bloku operacyjno – zabiegowego

Remont SPZOZ

Opis Zadania:

Zadanie realizowane na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662, 1011, 1046 i 1144, z 2021 r. poz. 26, 108 i 287) pn. PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SZPITALA NA POTRZEBY ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII I BLOKU OPERACYJNO – ZABIEGOWEGO W SP ZOZ W ŁUKOWIE ORAZ PRACE BUDOWLANE I MODERNIZACYJNE BUDYNKU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM

Beneficjent: Powiat Łukowski

Realizator Zadania: SP ZOZ w Łukowie

Okres realizacji: 2021-2022

 

Zakres rzeczowo – finansowy inwestycji

Opis LATA Środki RFIL Środki Powiatu Łukowskiego Środki SP ZOZ w Łukowie Ogółem
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjno      –Zabiegowego w  SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim  

2021

 

 

11 815 735,49

 

656 429,75

 

656 429,75

 

13 128 594,99

 

2022

 

184 264,51

 

63 434,79

 

1 020 996,43

 

1 268 695,73

RAZEM   12 000 000,00 719 864,54 1 677 426,18 14 397 290,72