Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej

Opis Zadania:

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej

Beneficjent: Powiat Łukowski

Realizator Zadania: SP ZOZ w Łukowie

Okres realizacji: do 31 grudnia 2021 r.

 

Zakres rzeczowo – finansowy Zadania

Opis Dotacja z budżetu państwa Wkład własny Beneficjenta Wkład Realizatora Zadania (SP ZOZ) Ogółem
Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej 4 000 000,00 500 000,00 598 536,86 5 098 536,86
RAZEM 4 000 000,00 500 000,00 598 536,86 5 098 536,86