Przebudowa drogi powiatowej nr 1304LKM 0+327 – 5+500 odcinek Zabiele – Wólka Różańska

Fundusz Dróg Samorządowych

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych sieci dróg powiatowych, oraz zapewnienie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 5,2 km. Efektem robót będzie poszerzenie jezdni na całym odcinku do szerokości 6m, oraz zwiększenie równości i szorstkości nawierzchni. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania zostanie osiągnięte przez wykonanie oznakowania poziomego jezdni liniami.