Przebudowa dróg powiatowych Nowy Świat-Radoryż Kościelny, Wólka Domaszewska-Jeleniec, Krzywda

Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1342L od km 0+010 do km 11+950 odcinek Nowy Świat – Radoryż Kościelny, Nr 1354L od km 0+950 do km 4+650, od km 5+750 do km 8+400 odcinek Wólka Domaszewska – Jeleniec, Nr 1359L od km 7+775 do km 8+235 w miejscowości Krzywda.

Przy współudziale finansowym państwowego funduszu celowego, Powiat Łukowski rozpoczął realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1342L od km 0+010 do km 11+950 odcinek Nowy Świat – Radoryż Kościelny, Nr 1354L od km 0+950 do km 4+650, od km 5+750 do km 8+400 odcinek Wólka Domaszewska – Jeleniec, Nr 1359L od km 7+775 do km 8+235 w miejscowości Krzywda”.

Przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiącym 60% wartości całkowitej inwestycji, możliwa będzie poprawa parametrów technicznych dróg, zwiększenie komfortu podróżowania oraz dostępności do ośrodków gospodarczych i usług publicznych w gminach Krzywda, Stanin i Wola Mysłowska.

Wartość dofinansowania wyniesie 11,7 mln. zł., całkowita wartość inwestycji 19,5 mln. zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowanych łącznie ponad 18,7 km odcinków dróg powiatowych nr 1342L, 1354L i 1359L w zakresie poszerzenia jezdni, przebudowy istniejących i budowy nowych chodników, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.