Przebudowa dróg powiatowch: nr 1325L w miejscowościach Fiukówka i Osiny oraz nr 1341L w miejscowościach Fiukówka, Kasyldów i Germanicha

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa dróg powiatowych:

Nr 1325L w miejscowościach Fiukówka i Osiny – KM 11+480 do 12+480, KM 12+540 do 13+540, KM 15+890 do 16+890.

Nr 1341L w miejscowościach Fiukówka, Kasyldów i Germanicha – KM 0+000 do 1+890, KM 2+700 do 3+700, KM 6+000 do 7+000.

Korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych, drogowcy wznawiają prace przy przebudowie dróg powiatowych. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Państwowego Funduszu Celowego, w ramach umowy z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat Łukowski realizuje obecnie kolejne dwie duże inwestycje drogowe.

W ramach projektu zostaną przebudowane trzy odcinki o łącznej długości 3 km drogi nr 1325L w miejscowościach Fiukówka i Osiny, oraz trzy odcinki o łącznej długości 3,9 km drogi 1341L w miejscowościach Fiukówka, Kasyldów i Germanicha. Zgodnie z przyjątym harmonogramem, prace przy realizacji projektu będą trwały do września br.

Wartość inwestycji to kwota 6.503.036,44 zł. w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 4.552.125,00 zł.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Efektem robót będzie poszerzenie jezdni na przebudowanych odcinkach do szerokości 7m, oraz zwiększenie równości i szorstkości nawierzchni. W miejscowości Germanicha, zaprojektowano dodatkowo budowę chodnika dla pieszych.